Geyve Han

Kapalıçarşıdaki Demirkapı Çarşısının yanındadır. XV . yüzyılda, Ahi Beyazıt ın oğlu Hacı İvaz Paşa yaptırarak Çelebi Mehmet e armağan etmiştir. Han, Yeşil Camii ne gelir sağlamak için yapılmıştır. Bir ara Payigâh, lonca ve Ütücüler Hanı olarak da anılmıştır.

 

Duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüş olan han iki katlıdır. Kapılar, ayaklar ve kemerler tümüyle tuğladan yapılmıştır. Yapıda, kare planlı avlunun çevresine sıralanan revaklar ile bunlara açılan odalara varılır. Revakların üzeri tonozla, odaların üzeri ise beşik tonozla örtülüdür. Bugün tonoz ve kubbelerin üzeri beton ile kaplanmıştır. Alt katla yirmi altı, üst katta otuz oda bulunur. Sadece, alt katta bulunan mescidin üzeri kubbe ile örtülüdür. Alt katta bulunan odalarda ikişer pencere, diğer odalarda ise birer pencere vardır. Ortasında sekizgen bir mermer şadırvan vardır. Saçakları üçgen tuğla frizle süslenmiştir. Üst kattaki odalarda birer de ocak bulunur. Hanın güney, kuzey ve batı yönlerinde olmak üzere üç girişi vardır. Ancak belgelerden Geyve Hanında bir mescit bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu mescidin de diğer Bursa hanlarında olduğu gibi şadırvan üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayverdi ise batı kapısı karşısındaki odanın mescit olduğunu yazmaktadır. Han; 1647, 1699, 1742. 1775 yıllarında onarım görmüştür. En büyük tehlikeyi de 1958 yılı yangınında atlatmıştır Halen sağlam durumda ve çarşı olarak kullanılmaktadır.

 

 

 

Koza Han

Ulucami ile Orhan Camiin arasında bulunan bir han. İpek böceği kozaları yakın zamanlara kadar burada satın alındığı için bu adı almıştır.

 

Sultan II. Beyazıd tarafından, istanbul daki vakıflarına gelir getirmesi amacıyla 1490 yılında yaptırılmıştır. Yapının mimarı Abdullah bin Pulad Sah tır. Çeşitli dönemlerde Cedid- i Evvel, Simsek Han, Sırmakeş Hanı, Beylik Kervansarayı, Beylik Hanı, Cedidi Amire ve Yeni Kervansaray adlarıyla da anılmıştır.

 

Koza Hanı, Bursa nın en güzel ve günümüzde en yoğun olarak kullanılan hanıdır. Duvarları tuğla ve taşla örülmüş olan han, dikdörtgen bir avlunun çevresinde yer alan iki katlı bir yapıdır. Hanın doğusunda ahır ve depoların bulunduğu ikinci bir avlulu bölüm vardır. Yapıya, Kapalıçarşı tarafından çok güzel işlenmiş bir taç kapıdan girilir. Yapının alt katında kırk beş, Üst katta ise elli oda bulunur. Yapının üzeri kubbe ve tonozla örtülüdür. Avlunun ortasında taştan yapılmış, altı şadırvan, üzeri sekiz ayağa oturmakta olan bîr mescit vardır. 1630. 1671. 1784 yılları ile yakın zamanlarda da yapılan onarımlar ile bazı değişikliklere uğramıştır. Hanın ikinci katında, Orhangazi Parkına doğru bir kapı açılmıştır. Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü malıdır.

 

 

 

Kapalı Çarşı

Bursa çarşısının en eski bölümünü oluşturan Uzun Çarşı, Emir Han’ın kuzeyinde yer alan dükkanlar ile oluşmaya başlamıştır. Eski belgelerden günümüzdeki kapalıçarşının 15. yüzyılın ilk yarısında Uzun Çarşı olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Uzun Çarşı aksının zamanla kuzey ve güneyinde, hanlara sırtlarını dayamış küçük işyerleri kurulmuştur. Bu çarşıda sırasıyla elbiseciler, şekerciler, ayakkabıcılar ve bıçakçıların yer aldığı bilinmektedir. Gayrimenkullerin açık artırma usulüyle satılması Sûk-i Sultani olarak da adlandırılan bu çarşıda gerçekleştirilmiştir. Bugün de keyif alarak gezebilecek aynı zamanda alışveriş veriş yapabileceğimiz, ağırlıklı olarak kuyumcu esnafına ait dükkanların bulunduğu bir çarşı olarak hizmet vermektedir.

 

 

 

Okçular Çarşısı

Osmanlı Devletinin kurulduğu ilk yıllarda orduya gerekli olan silahların üretildiği bir çarşı olarak kurulduğu ve adını da buradan almış olabileceği düşünülmektedir. Çarşıda önceleri ok, bıçak, ve kılıç yapıldığı ancak tarihsel süreç içerisinde devrin çağdaş silahı olan tüfek yapımı ve tamirinin de bu çarşıda yapıldığı bilinmektedir. Silah yapım ve tamiri dışında çarşıda çıkrıkçılık da giderek yaygınlaşmıştır.

 

18. ve 19. yüzyılda ise çarşı büyük ölçüde ayakkabı üreten ve satılan bir yer olmuştur. Bugün çarşıda daha çok konfeksiyon ürünleri satılmaktadır.

 

 

 

Eski Aynalı Çarşı (Orhan Hamamı)

Orhan Gazi’nin Hisar dışında kurduğu Külliyenin hamamı olan yapı, aynı zamanda şehrin ilk çarşı hamamıdır. Yapım tarihi olarak Orhan Camii’nin de yapım tarihi olan 1339 yılı kabul edilmektedir. Çifte Hamam özelliğine sahip yapı, 16. yüzyıla kadar çarşının ihtiyacını karşılarken, 1584’te meydana gelen yangında büyük hasar görmüştür. Yapılan onarımlar sonrasında kadınlar kısmı hamam, erkekler kısmı ise kahve olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1958 Çarşı yangınından sonrada onarım gören yapı, bu gün  Bursa’nın simgeleri haline gelmiş bazı turistik ürünlerin satıldığı bir çarşı olarak işlev kazanmıştır.

Bizi Takip Edin

Yeşil PR İletişim&Yayıncılık

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası

Bursa - Bilecik - Kütahya

 

ADRES : Reyhan Mah. Park Sok. Melek Sultan İş Merkezi

No:12/25, 16030 Osmangazi,  Bursa / TÜRKİYE

TEL : +90 224 225 25 16

FAKS : +90 224 222 25 16

E-POSTA : buro@buro.org.tr

Çalışma Saatimiz: 09.00 – 17.00