Ücret Tarifesi

Rehber Taban Ücretleri

 

2015 yılı rehberlik taban ücretleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca aşağıda yer aldığı gibi

belirlenmiştir.

 

Rehber taban ücretleri, yılda bir kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak

ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

 

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere

taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve

her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz.

 

Yönetmeliğimiz gereği, taban ücretler büyükşehir olan ve olmayan illere göre belirlenmiş, doğu ve batı farkı kalkmış, yarım gün kaldırılmış, yurtdışı turlar için günlük ücretler ile paket tur ücretleri eklenmiştir.

 

Paket Tur Nedir?

 

Yönetmeliğimizle belirlenen taban ücret hizmet gruplarından birisi de paket turdur.

 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmış olup;

 

• Paket tur ücreti olarak belirlenen 372 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir.

 

• Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır.

 

• Paket tur, konaklamayı içerir.

 

• Bir başka deyişle; örnek vermek gerekirse: 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 15 gün x 372 TL= 5.580 TL’den az olamaz.

 

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar.

 

Dikkat: Yarım gün hizmet grubu kaldırılmıştır.

 

Bakanlık Makamının 29.12.2014 tarihli ve 253365 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2015 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 

Hizmet Grubu

 

A-Günlük Tur    :309 TL

 

B-Transfer        :155 TL

 

C-Gece Turu     :155 TL

 

D-Paket Tur      :372 TL

 

Bizi Takip Edin

Yeşil PR İletişim&Yayıncılık

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası

Bursa - Bilecik - Kütahya

 

ADRES : Reyhan Mah. Park Sok. Melek Sultan İş Merkezi

No:12/25, 16030 Osmangazi,  Bursa / TÜRKİYE

TEL : +90 224 225 25 16

FAKS : +90 224 222 25 16

E-POSTA : buro@buro.org.tr

Çalışma Saatimiz: 09.00 – 17.00